Dokumenty – rekrutacja

UWAGA. Rekrutacja do Żłobka w roku 2023/2024 odbywa się elektronicznie poprzez stronę www.pionki.rekrutacje.edu.pl

DOKUMENTY
Karta kontynuacji uczęszczania dziecka do Żłobka w Gminie Miasta Pionki w roku 2023/2024
Wersja edytowalna (doc): KARTA KONTYNUACJI UCZĘSZCZANIA DO ŻŁOBKA
Wersja do druku (pdf): KARTA KONTYNUACJI UCZĘSZCZANIA DO ŻŁOBKA

Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka w Gminie Miasta Pionki w roku 2023/2024
Wersja edytowalna (doc): KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA
Wersja do druku (pdf): KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA

Oświadczenie o posiadaniu starszego rodzeństwa w Żłobku
Wersja edytowalna (doc): Oswiadczenie_o_posiadaniu_starszego_rodzenstwa_w_Zlobku
Wersja do druku (pdf): Oswiadczenie_o_posiadaniu_starszego_rodzenstwa_w_Zlobku

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka
Wersja edytowalna (doc): Oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny
Wersja do druku (pdf): Oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny

Oświadczenie obojga rodziców pracujących lub uczących się
Wersja edytowalna (doc): Oswiadczenie_obojga_rodzicow_pracujacych_lub_uczacych_sie
Wersja do druku (pdf): Oswiadczenie_obojga_rodzicow_pracujacych_lub_uczacych_sie

Oświadczenie o niepełnosprawności dziecka
Wersja edytowalna (doc): Oświadczenie o niepełnosprawności dziecka
Wersja do druku (pdf): Oświadczenie o niepełnosprawności dziecka

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka w rodzinie
Wersja edytowalna (doc): Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka w rodzinie
Wersja do druku (pdf): Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka w rodzinie

Zaświadczenie o zatrudnieniu
Wersja edytowalna (doc): Zaświadczenie o zatrudnieniu
Wersja do druku (pdf): Zaświadczenie o zatrudnieniu

Regulamin Rekrutacji do Żłobka Miejskiego „ Wesoły Pajacyk” w Pionkach
Wersja do druku (pdf): Regulamin Rekrutacji do Żłobka

Skip to content