Plan dnia dla dzieci starszych


Plan dnia dla dzieci starszych  (od 1.10 miesięcy do 2.6 miesięcy)

6.00 – 8.15 „Wszyscy są , witam Was…” Przyjmowanie dzieci do żłobka

czas na swobodną zabawę dzieci w kącikach tematycznych,

indywidualne zabawy edukacyjne z opiekunami ( zabawy kołowe ze śpiewem)

czas na realizację własnych pomysłów

możliwość konsultacji rodziców z opiekunami

8.15 – 8.30 Przygotowanie do śniadania

czynności higieniczne i pielęgnacyjne, posadzenie dzieci do stolików, zakładanie śliniaków

8.30 – 9.00 Śniadanie

karmienie i pomoc w samodzielnym spożywaniu posiłków

9.00 –10.00 „Bo fantazja jest od tego, aby bawić się na całego” Zabawy edukacyjno-rozwojowe kształcące naturalne talenty dzieci. Realizacja planu pracy żłobka.

zajęcia kształtujące motorykę małą i dużą

zabawy plastyczne,

zajęcia rytmiczne

zabawy logopedyczne, wspomagające naukę prawidłowego mówienia

zabawy paluszkowe, małe formy teatralne

– zabawy rozwijające spostrzegawczość

10.00 – 10.30 Drugie śniadanie

trening czystości – nauka korzystania z nocnika i sedesu, wdrażanie elementów higieny osobistej

10.30 – 11.00 „Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma” Gry muzyczne i zabawy ogólnorozwojowe. Wyjścia na spacer ( w czasie sprzyjających warunków atmosferycznych)

zajęcia manualne i rozwijające indywidualne uzdolnienia.

– zabawy rozwijające wyobraźnię

– zabawy rozwijające zmysł równowagi

11.00 – 11.30 Przygotowanie do obiadu

czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej

11.30 –12.10 Obiad

12.10 – 12.30 „Ach śpij, bo właśnie…” Przygotowanie do drzemki

wyciszenie przed snem – czytanie bajek, słuchanie muzyki.

12.30 – 14.30 Czas na sen lub leżakowanie

14.30 – 15.00 Czynności pielęgnacyjne i higieniczne

trening czystości – nauka korzystania z nocnika i sedesu

15.00 – 15.30 Podwieczorek

15.30 – 16.00 Zabawy swobodne. Rozchodzenie się dzieci do domu

zabawy ruchowe

– zabawy w kącikach zainteresowań ( układanki, zabawy konstrukcyjne itp.)

– indywidualne rozmowy z rodzicami

Skip to content