Dokumenty – ważne

RÓŻNE DOKUMENTY
Ankieta dla rodziców
Wersja edytowalna (doc): ankieta dla rodziców
Wersja do druku (pdf): ankieta dla rodziców

Umowa żłobkowa
Wersja edytowalna (doc): umowa żłobkowa
Wersja do druku (pdf): umowa żłobkowa

Upoważnienie do odbioru dziecka
Wersja edytowalna (doc): Upoważnienie do odbioru dziecka
Wersja do druku (pdf): Upoważnienie do odbioru dziecka

Wyprawka dziecka żłobkowego
Wersja edytowalna (doc): Wyprawka dziecka żłobkowego
Wersja do druku (pdf): Wyprawka dziecka żłobkowego

Skip to content