„Motylki” – grupa młodsza


„Motylki” są grupą uprzywilejowaną z racji wieku. Na początku maluszkom trudno jest odnaleźć się w nowym miejscu, ale adaptacja nie jest  zbyt długa i dzieci dość szybko się aklimatyzują. Adaptacja w żłobku to proces, podczas którego dzieci budują poczucie bezpieczeństwa w nowym miejscu, dlatego  nawiązują pozytywną relację z opiekunkami /ciociami. W ciągu dnia dzieci dzieci zgodnie z planem dnia odbywają różnorakie zajęcia.  Podstawowym zadaniem opiekunek w żłobku jest kształtowanie samodzielności poprzez zdobywanie nowych doświadczeń. Opiekunki wprowadzają maluchy
w świat bajek, roślin, zwierząt, muzyki i plastyki. Celem prowadzonych zajęć jest zaciekawienie dzieci i sprowokowanie ich do podjęcia aktywności.

Skip to content